Bezpłatny test poziomujący.

Przystępując do społeczności szkolnej, trzeba jasno określić stan swojej wiedzy. Jest to niezwykle istotne dla prawidłowej edukacji. Chodzi nam o to, aby zakres wiedzy, którą reprezentuje uczeń pokrywał się z naszą propozycją edukacyjną. Temu właśnie służy test poziomujący.

Dosyć często się zdarza, że uczeń zniechęca się do nauki języka. Nie wynika to z braków w programie nauczania ani w jakichś niedostatkach ucznia. Na tego typu sytuację często ma wpływ umieszczenie ucznia w nieodpowiedniej, dla jego wiedzy, grupie.

Objawy takiej sytuacji są dwa.

Pierwszym z nich – w przypadku zbyt wysokiego poziomu grupy – uczeń nie potrafi zrozumieć większości zadań, które są przed nim stawiane. Powoduje to spory stres, obniżenie poczucia własnej wartości czy nawet strach przed zajęciami.

Drugi przypadek – kiedy uczeń przewyższa wiedzą poziom grupy – powoduje, że wprawdzie wyniki początkowe są bardzo dobre, ale po pewnym czasie uczeń przestaje uczestniczyć w zajęciach. Jest to normalny objaw spowodowany znudzeniem.

TEST POZIOMUJĄCY ma zapobiec obu tym sytuacjom.

Test polega na wypełnianiu kolejnych zadań – są one coraz trudniejsze. W którymś momencie poziom zadań zaczyna przerastać wiedzę ucznia. I to jest właśnie ten moment, kiedy to możemy określić stan zaawansowania w danym języku.

Oczywiście, po dodaniu ucznia do odpowiedniej grupy, następuje jeszcze okres, w którym należy potwierdzić prawidłowość wyboru. Odbywa się to na podstawie pierwszych dwóch-trzech lekcji. Po takim czasie, lektor wie czy wybór grupy dla ucznia był prawidłowy.

TEST POZIOMUJĄCY JEST BEZPŁATNY.

W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić stan wiedzy swojego dziecka.
Określimy go dla Was bez względu na to czy zapiszecie dziecko do naszej szkoły czy nie.

Telefon kontaktowy: 662 623 592

ZAPRASZAMY.