Informujemy, że opłaty za zajęcia grupowe oraz indywidualne (w roku
szkolnym 2020 / 2021) nie ulegną podwyższeniu.

Uczniowie uczący się w grupach 

Każda grupa ma 64 lekcje w roku.

Długość lekcji:
klasy od I do III mają lekcje 45-minutowe – dwa razy w tygodniuklasy powyżej III mają lekcje 75-minutowe – dwa razy w tygodniu
Opłata w klasach od I do III wynosi 199 złotych za miesiąc.
(bez względu na to, czy są święta, ferie lub dni wolne)
Opłata w klasach powyżej III wynosi 249 złotych za miesiąc.
(bez względu na to, czy są święta, ferie lub dni wolne)

Opłata miesięczna jest to opłata roczna (za 64 lekcje) podzielona przez 10.

Pierwsza rata przypada na ostatni dzień września, a ostatnia 10 rata na ostatni dzień czerwca.

Konto bankowe szkoły (Nest Bank):
23 1870 1045 2078 1059 9374 0001

Uczniowie uczący się indywidualnie

Liczba godzin oraz terminy do ustalenia. Proponujemy lekcje 60-minutowe, dwa razy w tygodniu. Opłata za lekcję (60 minut) wynosi 80 złotych. 

Na życzenie, wystawiamy faktury.

Zapraszamy!


Promocje:

Rabat 50% pierwszej wpłaty na każde dziecko dla Rodziców, którzy mają w naszej szkole dwoje dzieci lub więcej.

System poleceń: poleć naszą szkołę innej osobie i uzyskaj rabat na zajęcia! Jak to działa?

1) poleć naszą szkołę znajomym 2) poinformuj nas o tym 3) jeżeli znajomi zapiszą ucznia – otrzymasz rabat

W wysokości 125 złotych za każdego poleconego – klasa IV i powyżej.
W wysokości 100 złotych za każdego poleconego – klasy I do III.

Rabat przysługuje po opłaceniu przez nowego ucznia czesnego za pierwszy miesiąc nauki. Oferta polecenia dotyczy jedynie kandydatów, którzy nie są naszymi uczniami. 

System poleceń jest aktualny przez cały rok!