Informujemy, że opłaty grupowe, za naukę  języka angielskiego, nie ulegną (w roku szkolnym 2018 / 2019) podwyższeniu.

 

UCZNIOWIE UCZĄCY SIĘ W GRUPACH 

Każda grupa ma 64 lekcje w roku.

Długość lekcji:

– klasy od I do III mają lekcje 45-minutowe – dwa razy w tygodniu.
– klasy powyżej III mają lekcje 75-minutowe – dwa razy w tygodniu.

Opłata w klasach od I do III wynosi 199 złotych za miesiąc.
(bez względu na to, czy są święta, ferie lub dni wolne)

Opłata w klasach powyżej III wynosi 249 złotych za miesiąc.
(bez względu na to, czy są święta, ferie lub dni wolne)

Opłata miesięczna jest to opłata roczna (za 64 lekcje) podzielona przez 10.

Opłacanie szkoły następuje “z dołu” – do ostatniego dnia minionego miesiąca.

Szkołę opłacać można przelewem (nr konta w Umowie) lub gotówką – w szkole.

UCZNIOWIE UCZĄCY SIĘ INDYWIDUALNIE

Liczba godzin oraz terminy do ustalenia.

Lekcja trwa 60 minut – chyba, że uczeń ma swoje propozycje.

Opłata za lekcję (60 minut) wynosi 80 złotych.

Na życzenie, wystawiamy faktury.

ZAPRASZAMY.