Podsumowanie roku szkolnego.

Wprawdzie do końca roku jeszcze kilka dni, ale prawdopodobnie nic już nie zdarzy się takiego, żeby zmieniło to obraz całorocznej edukacji.

W związku z tym, kilka zdań na temat obecnego roku szkolnego.

W bieżącym roku uczyliśmy 68. uczniów. W trakcie, przybyło 4. a ubyło 2. naszych podopiecznych. Ubytki nie były spowodowane jakością edukacji a sytuacją rodzinną uczniów. To ważne, ponieważ nie byłoby dobrze, gdyby były zastrzeżenia do poziomu nauki w naszej szkole.

Wszyscy uczniowie zrobili postępy w posługiwaniu się językiem angielskim. Oczywiście, jedni większe, drudzy troszkę mniejsze, ale jest to rzecz naturalna. Spowodowane to jest naturalnymi cechami uczniów – jednym idzie łatwiej, drugim trudniej. Tym niemniej, statystycznie (na podstawie oceny lektorów) jedynie dwoje uczniów zrobiło postępy dość mierne. Wynika to z braku nauki własnej – w domu. Niestety, część materiału trzeba opanować pamięciowo a to zależy od zaangażowania ucznia w naukę.

Tym niemniej, obecny rok możemy zaliczyć do udanych. Podobnie jak w poprzednim roku – poziom nauki i realizacja zadań jest na tyle dopasowana do grup, że osiągnęliśmy spore postępy. Część uczniów potwierdzi je w trakcie egzaminów CAMBRIDGE, które przeprowadza nasza szkoła.

Ciekawym (i pocieszającym) zjawiskiem jest to, że uczniowie, którzy zmienili naszą szkołę na inną (w 2016 roku) – wracają do nas od nowego roku. Dla nas jest to wskaźnik na to, że pośród innych szkół w Legionowie, jesteśmy tą dobrą szkołą. Myślę, że poziom nauki, dopasowane programy nauczania i i 6-osobowe grupy robią swoje.

Wszyscy lektorzy sprawdzili się w tym roku. Opinie Rodziców (TU NAPISZ OPINIĘ) są dość jednoznaczne a to jest, dla nas (oprócz postępów w nauce), bardzo ważny wskaźnik oceny lektora. W związku z tym, nie przewidujemy ruchów kadrowych, w nadchodzącym roku szkolnym. Jest to o tyle dobre, że uczniowie przyzwyczajają się do lektora i jego sposobu nauczania.

W tym roku zostaliśmy Centrum Egzaminacyjnym Cambridge. Oznacza to, że nasza szkoła przeprowadza egzaminy Cambridge już pod swoim szyldem. Cieszymy się z tego, chociaż jest to działalność nie przynosząca żadnych dochodów. No, ale nie na wszystkim trzeba zarabiać. Ważny dla nas jest prestiż naszej szkoły, który również przekłada się na ogólną opinię o nas.

Rok zakończymy bez nieuregulowanych zobowiązań podatkowych i ZUS-owskich. To samo dotyczy wszystkich naszych kontrahentów, dostawców usług oraz personelu szkoły. To stanowi o stabilizacji finansowej naszej szkoły, która jest bardzo ważna, zarówno dla nas jak i dla naszych podopiecznych. Stabilizacja (pod każdym względem) jest najlepszą podstawą do prawidłowego i bezpiecznego działania szkoły, lektorów i pozostałego personelu.

Generalnie, mijający rok możemy zaliczyć do udanych.
Obiecujemy, że następny nie będzie gorszy. Ponieważ zawsze może być lepiej, postaramy się aby następny był jeszcze lepszy. Mamy na to trochę pomysłów.

Liczymy na Państwa przyjazny stosunek do nas, ponieważ my właśnie taki mamy, w stosunku do wszystkich uczniów i ich Rodziców 🙂